Driven to innovate.

 

 

 

 

 

 

Agencija za poslovni konsalting

Čime se bavimo

Konsalting obezbeđuje rešavanje osetljivih poslovnih aktivnosti kao što su uvođenje novog proizvoda, analiza konkurencije ili plasman robe na inostrano tržište

Pristup i učešće u internacionalnim programima i fondovima, EU i USAID projektima

Pozicioniranje firme, produkta i servisa na tržištu

Veb i grafički dizajn, vizuelni identitet, 3D animacije i vizuelizacije

Izrada profesionalnih fotografija, Izrada scenskih fotografija, Izrada produkt fotografija, Angažovanje fotografa na terenu

Naši klijenti