Usluge dizajna

Vizuelni identitet

Grafički i web dizajn

3D vizuelizacije i animacije

Foto i video produkcija

Vizuelni identitet predstavlja skup svih karakteristika korporacije,  vidljivih predstava kompanije stvorenih kroz sredstva vizuelnog identiteta, i njenih aktivnosti, sa kojom ona komunicira u svrhu njene opšte identifikacije u javnosti.

Korporativni identitet je baziran po svim grafičkim rešenjima koji su sadržani u grafičkoj knjizi standarda. Ona je vodič i nešto što je standardizovano uputstvo za primenu, ili sistem u stvaranju vizuelnog identiteta. Ovi standardi predstavljaju konstantnu i vizuelno jedinstvenu celinu, koja za potrošača znači sigurnost i nepromenljivost zacrtanih najviših vizuelnih i estetskih vrednosti.

Korporativni identitet se sastoji od 3 ključna i ostalih pratećih elemenata. Ključni elementi su: logotip, vizit karta, memorandum.

OSNOVNI ELEMENTI VIZUELNOG KORPORATIVNOG IDENTITETA

Osnovni i nezaobilazni elementi korporativnog identiteta, koji na grafičko-vizuelni i likovni način bliže određuju kompaniju i formiraju njen lik u kojoj deluje su:

  • Naziv kompanije
  • Korporativni logo
  • Korporativna tipografija
  • Korporativne boje

Korporativne boje se određuju tako da odgovaraju svim kriterijumima i zahtevima koji se zasnivaju na pozitivnim istraživanjima o asocijativnim, emotivnim, kao i sociološko psihološkim vrednostima boja. Samim tim, boje se moraju prilagoditi vrsti i karakteru delatnosti kompanije, tako što ona mora harmonično uklopiti u celinu, zajedno sa ostalim elementima vizuelnog i grafičkog identiteta kompanije.

Korporativno pismo predstavlja karakterističan tip slovnih znakova (tipografija), koji se u okviru kreiranja identiteta biraju iz postojećih tipografskih modela. Pored karakterističnosti i simbolike, trebalo bi odabrati i takav tipografski tip slova – font, koji se lako i efikasno može naći u različitim reproduktivnim sistemima poslovnog i propagandnog karaktera.

Vizuelni identitet svake kompanije je poželjno registrovati u institucijama za registraciju intelektualne svojine, i oni podležu zaštiti po zakonima o intelektualnoj svojini po kojoj su kažnjivi. Na tržištu se može naći bezbroj plagijata i kopija zaštitnih znaka i logotipa

Posle
Pre

Grafički dizajn – Rebrendiranje Agranele i redizajn pakovanja proizvoda za srpsko i inostrano tržište