MARKETING I PR

Marketing i PR su važni aspekti poslovanja kompanije, koji primenjeni zajedno mogu da postignu veliki uspeh u pozicioniranju brenda na tržištu. Sa pojavom novih tehnologija, i sve većom važnošću koji menadžment poklanja promociji, savremena komunikaciona strategija obuhvata kombinovani marketing i PR u tradicionalnim i digitalnim medijima.

Zadatak agencije je da kompaniji pomogne da:

  • Bolje upozna svoje tržište
  • Identifikuje svoju publiku, odnosno ciljnu grupu i njihove navike
  • Učini svoj proizvod jedinstvenim na tržištu
  • Izgradi svoj brend – od vizuelnih identiteta, izrade novog logoa, fotografija, tekstova i ostalih promotivnih materijala
  • Utvrdi u koje medije je isplativo ulagati – televizija, radio, štampa, društvene mreže i internet komunikacija pružaju mnogo mogućnosti koje se mogu ciljano vrlo efektivno iskoristiti